Logo
  Postboks 6045 Postterminalen, 5892 Bergen.
Tlf. 55 30 18 80 • Fax: 55 32 03 56
forlag@bodoni.no
Giro: 7874.06.02410

 

Boktinging frå Norsk Bokreidingslag

Ordbøker

Gjev upp tal på eksemplar og trykk deretter på "Sett på tingingssetel" nederst på siden. Vær merksam på at nokre titlar finst både hefta og i band.

Forfatter/tittel

Sidetal

�r

Hefta

Tal eksemplar

I band

Tal eksemplar

Severin Eskeland
Framandordbok. Andre utgåva

76

1995

 

 

150,-

Eigil Lehmann
Islendsk-norsk ordbok. Andre utgåva. I kommisjon

382

1994

 

 

250,-


Tilrettelagt av Norsk Bokreidingslag i samarbeid med Bodoni Hus