Logo
  Postboks 6045 Postterminalen, 5892 Bergen.
Tlf. 55 30 18 80 • Fax: 55 32 03 56
forlag@bodoni.no
Giro: 7874.06.02410

 

Boktinging frå Norsk Bokreidingslag

Religion og filosofi

Gjev upp tal på eksemplar og trykk deretter på "Sett på tingingssetel" nederst på siden. Vær merksam på at nokre titlar finst både hefta og i band.

Forfatter/tittel

Sidetal

�r

Hefta

Tal eksemplar

I band

Tal eksemplar

Jarle Bondevik
Og ordet vart nynorsk

144

2003

 

 

290,-

Ola Breivega
Austanljos.

78

1994

120,-

 

 

Bodil Cappelen og Alexander Seippel
Bilete og tekstar frå Det gamle testamentet. Kunstbok med fyreord av Olav H. Hauge.

56

1993

 

 

225,-

Johannes Krystostomos
Den guddomlege liturgien.

96

1989

100,-

 

 

Eigil Lehmann
Ordbok for Det nye testamentet.

462

1988

 

 

250,-

Nikolaj Berdjajev
Draum og røynd. Umsett av Ola Breivega.

92

1984

115,-

 

 

Olivier Clément
Den levande. Umsett av Ola Breivega.

54

1983

68,-

 

 

Eigil Lehmann
I eit anna ljos.

269

1977

115,-

 

 


Tilrettelagt av Norsk Bokreidingslag i samarbeid med Bodoni Hus