Logo
  Postboks 6045 Postterminalen, 5892 Bergen.
Tlf. 55 30 18 80 • Fax: 55 32 03 56
forlag@bodoni.no
Giro: 7874.06.02410

 

Boktinging frå Norsk Bokreidingslag

Samla oversyn

Gjev upp tal på eksemplar og trykk deretter på "Sett på tingingssetel" nederst på siden. Vær merksam på at nokre titlar finst både hefta og i band.

Forfatter/tittel

Sidetal

�r

Hefta

Tal eksemplar

I band

Tal eksemplar

Ragnvald Vaage
Dikt i samling

392

2021

 

 

298,-

Edvard Alme
Shakespeare-sonnettor

 

2018

100,-

 

 

Aasmund Olavsson Vinje
Dikt med melodiar av Edvard Grieg

124

2018

160,-

 

 

Eigil Lehmann
Dikt i utval

 

2007

 

 

150,-

Jostein Krokvik
Klokkevisaren

 

2007

150,-

 

 

Helge Sandøy, Tom Rendall, Verlyn Anderson, Peter Hallaråker, Endre Brunstad
Norsk språk og kultur i Vesterveg

86

2006

100,-

 

 

Ivar Aasen
A9- Namnesamlingar av Ivar Aasen (redigert av Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset)

208

2006

150,-

 

 

Aslaug Låstad Lygre
Dikt i samling

279

2005

 

 

248,-

Olav Nygard
Dikt i samling

216

2004

 

 

198,-

Jarle Bondevik
Og ordet vart nynorsk

144

2003

 

 

290,-

Martin Votlo
Viljande tankar

56

2003

130,-

 

 

Jostein Krokvik
Henrik Krohn - Vestmannalagsreisaren og målreisaren

248

2002

 

 

318,-

Skriftstyre Jon Askeland/Jo Gjerstad
Det er landet og soga som dreg. Minneskrift Conrad Clausen

256

2002

250,-

 

 

Sigurd Sandvik
Tillegg II til Suldalsmålet

81

2002

125,-

 

 

Ivar Aasen
A8 - Målsamlingar 1862-1883 av Ivar Aasen (redigert av Jarle Bondevik, Oddvar nes og Terje Aarset)

238

2002

150,-

 

 

Gustav Indrebø
Norsk Målsoga. Andre utgåva. (Studentpris: 248,-)

512

2001

 

 

348,-

Martin Votlo
Villmarkstonar, lyrikksamling.

56

2001

130,-

 

 

Ivar Aasen
Målsamlingar 1855-61 av Ivar Aasen (A7). (Redigert av Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset)

290

2001

150,-

 

 

Oskar Vistdal
Georg Sauerwein - européar og døl.

574

2000

 

 

298,-

Ivar Aasen
Dansk-norsk Ordbog av Ivar Aasen (A10). (Redigert av Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset)

190

2000

150,-

 

 

Sigurd Sandvik
Stølsguten.

88

1999

160,-

 

 

Ivar Aasen
Målsamlingar 1851-54 av Ivar Aasen (A6). (Redigert av Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset)

296

1999

150,-

 

 

Gunstein Akselberg og Jarle Bondevik (red.)
Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes.

280

1998

275,-

 

 

Jarle Bondevik og Oddvar Nes (red.)
Ivar Aasen-studiar (B1)

120

1998

190,-

 

 

Ivar Aasen
Målsamlingar frå Trondhjems og Tromsø stifter (redigert av Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset)

200

1998

150,-

 

 

Alv Askeland
Folkesuvereniteten, Stortinget og Grunnlovi

96

1997

135,-

 

 

Ivar Aasen
Målsamlingar frå Christiansands og Agershuus stifter (redigert av Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset)

112

1997

150,-

 

 

Sigurd Sandvik
Tillegg til Suldalsmålet

168

1996

125,-

 

 

Jostein Krokvik
Ivar Aasen - sosial frigjerar og nasjonal målreisar

272

1996

 

 

150,-

Ivar Aasen
Målsamlingar frå Bergen Stift (redigert av Jarle Bondevik, Oddvar nes og Terje Aarset)

297

1996

150,-

 

 

Jostein Krokvik
Norskrøtt skriftsmåls store fall

104

1995

130,-

 

 

Haldor O. Oppedal
Hardingar på sjøen

358

1995

 

 

290,-

Severin Eskeland
Framandordbok. Andre utgåva

76

1995

 

 

150,-

Sigurd Sandvik
Skriv betre norsk!

87

1994

115,-

 

 

Jostein Krokvik
Luftspeglingars brotstykke

69

1994

115,-

 

 

Ola Breivega
Austanljos.

78

1994

120,-

 

 

Eigil Lehmann
Islendsk-norsk ordbok. Andre utgåva. I kommisjon

382

1994

 

 

250,-

Ivar Aasen
Målsamlingar frå Sunnmøre (redigert av Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset).

329

1994

230,-

 

 

Sigrid Omland Hansteen
Idyllar i ei ulvetid

86

1993

130,-

 

 

Inger Indrebø Eidissen
Gustav Indrebø - ei livsskildring.

255

1993

 

 

230,-

Jostein Krokvik
Ny Hungrvekja og Jan Prahl.

168

1993

160,-

 

 

Sigurd Sandvik
Litl-Ola. Barnebok med teikningar av Astrid Haugland

86

1993

145,-

 

 

Bodil Cappelen og Alexander Seippel
Bilete og tekstar frå Det gamle testamentet. Kunstbok med fyreord av Olav H. Hauge.

56

1993

 

 

225,-

Eigil Lehmann
Færøysk-norsk ordbok, Andre utgåva.

388

1993

 

 

250,-

Gudlaug Nedrelid
I ulvekjeften.

64

1992

110,-

 

 

Andreas Leiro
Rundsko og kvite leistar. Folkeminne fra Modalen.

60

1992

130,-

 

 

Olav Sande
Segner frå Sogn.

427

1992

 

 

250,-

Ivar Aasen
Sunnmørsgrammatikkane (redigert av Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset).

175

1992

150,-

200,-

Jostein Krokvik
Mål og vanmæle

139

1991

160,-

 

 

Sigurd Sandvik
Suldalsmålet.

327

1991

150,-

 

 

Jarle Bondevik og Andreas Bjørum (red.)
Djup fjord og høg himmel. Festskrift til Anders Ohnstad.

202

1991

200,-

 

 

Jostein Krokvik
Galgiholm. Roman.

121

1990

 

 

150,-

Eigil Lehmann
Ettirrakstur.

141

1990

150,-

 

 

Eigil Lehmann
Reise det som velt er.

82

1990

130,-

 

 

Einar Ullestad
Folk til fjells.

97

1989

115,-

 

 

Johannes Krystostomos
Den guddomlege liturgien.

96

1989

100,-

 

 

Ragnvald Vaage
På botnen. Roman.

131

1989

 

 

185,-

Bjarne Bratteteig
Aanebjør.

83

1989

150,-

 

 

Gustav Indrebø
På norsk grunn.

109

1989

150,-

 

 

Alv Askeland
Kyrkjeljod. Salmar.

161

1988

115,-

 

 

Conrad Clausen
Festskrift til Ludv. Jerdal.

224

1988

 

 

195,-

Ingebjørg Sandstaa Sandvin
Mormor fortel um tvillingane.

98

1988

 

 

110,-

Sigurd Sandvik
Menneskelivet. Grundtvig i Norsk Målbunad.

83

1988

75,-

 

 

Jostein Krokvik
Rømlings fotefar. Ungdomsbok.

82

1988

100,-

 

 

Eigil Lehmann
Ordbok for Det nye testamentet.

462

1988

 

 

250,-

Halldor O. Opedal
Makter og menneske XVII.

176

1988

140,-

 

 

Jostein Krokvik
Det andre romet. Novellesamling.

63

1987

95,-

 

 

Liney Jóhannesdóttir
Kvinnevegar. Roman. Umsett av Sigurd Sandvik.

80

1987

125,-

 

 

Halldor O. Opedal
Makter og menneske XVI.

174

1987

140,-

 

 

Odd L. Kløve
Innbjoding

72

1986

80,-

 

 

Halldor O. Opedal
Makter og menneske XV.

212

1986

140,-

 

 

Ingebjørg Sandstaa Sandvin
Frå Hardanger til Stavanger. Teikningar av Leif-Harald Forthun.

89

1986

100,-

 

 

Åsmund Farestveit
Berserken og mor hans. Roman.

134

1986

 

 

135,-

Magnus Næsse
Straum og atterbera. Roman.

170

1986

 

 

150,-

Alfred Andersen
Saltsild og salmevers.

71

1985

80,-

95,-

Ingebjørg Sandstaa Sandvin
Kvar dag er ei gåva. Teikningar av Leif-Harald Forthun.

135

1985

 

 

100,-

Egil Henrik Lehmann
Helseråd for kvardagen.

53

1985

50,-

 

 

Jostein Krokvik
Kjettarord um norsk målakymi.

36

1985

50,-

 

 

Halldor O. Opedal
Makter og menneske XIII.

172

1985

140,-

 

 

Halldor O. Opedal
Makter og menneske XIV.

189

1985

140,-

 

 

Olav Nygard
Dikt i samling. 100-års minneutgåva med etterord av Conrad Clausen.

206

1984

 

 

145,-

Ingebjørg Sandstaa Sandvin
På eigne bein. Teikningar av Leif-Harald Forthun.

163

1984

100,-

 

 

Eivind Vågslid
Stadnamntydingar IV.

112

1984

65,-

 

 

Nikolaj Berdjajev
Draum og røynd. Umsett av Ola Breivega.

92

1984

115,-

 

 

Kormaks saga: Med jamførd islendsk og norsk tekst.
Umsett av Eigil Lehmann. Teikningar av Asbjørn Brekke.

162

1984

150,-

 

 

Halldor O. Opedal
Makter og menneske XII. Folkeminne frå Hardanger.

198

1984

140,-

 

 

Alfred Andersen
Ung på fiske.

71

1983

80,-

 

 

Conrad Clausen
Ei bok um Olaf Hanssen.

115

1983

80,-

 

 

Conrad Clausen (red.)
Festskrift til Knut Horvei.

128

1983

100,-

 

 

Ludv. Jerdal
Grundtvig og folkehøgskulen i dag.

150

1983

 

 

130,-

Sigurd Sandvik
Kjærleik og livssyn. Grundtvig i ungdoms år.

52

1983

48,-

 

 

Olivier Clément
Den levande. Umsett av Ola Breivega.

54

1983

68,-

 

 

Eigil Lehmann
Atturljóm.

111

1983

130,-

 

 

Olav Lavik
Audslegt rop mot bratt fjell.

61

1983

115,-

 

 

Ingebjørg Sandstaa Sandvin
Barndomsminne frå Hardanger. Teikningar av Leif-Harald Forthun.

157

1982

 

 

150,-

Halldor O. Opedal
I skuggen av Hardangarjøkulen. Simadalen og Sysendalen.

181

1981

 

 

130,-

Eigil Lehmann
Lilja i dal.

76

1981

120,-

 

 

Halldor O. Opedal
Turistferdsla i Hardanger før bilen kom.

136

1980

 

 

115,-

Sturla Brørs
Det norske.

69

1979

65,-

 

 

Annanias Skorpen
Takkesongar for heim og høgtid.

56

1979

45,-

 

 

Jørgen Bergo
Glytt frå Ulvik.

101

1979

50,-

65,-

Olav Lavik
Enno skin so skir ei stjerne.

67

1979

100,-

 

 

Hannaas, Clausen, Jerdal
Vestmannalaget i 110 år.

600

1979

 

 

250,-

Eigil Lehmann
I eit anna ljos.

269

1977

115,-

 

 

Gustav Indrebø
Kva er målreising? Artiklar i utval.

220

1976

90,-

 

 

Olav Lavik
Strofer frå Strilelandet.

67

1976

100,-

 

 

Åsmund Farestveit
Klårfjell. Roman.

175

1975

 

 

80,-

Ivar Aasen
Norsk Maalbunad. Samanstilling av norske ord etter umgrip og tyding. Andre utgåva.

231

1975

 

 

130,-

Ragnvald Vaage
Mannsemne. Forteljingar. Andre utg. Teikningar av Magnus Hardeland.

87

1974

 

 

75,-

Severin Eskeland
Ei minnebok.

192

1972

 

 

115,-

Severin Eskeland
Vestlandske Mållag i 50 år.

278

1954

 

 

115,-

Nikolaus Gjelsvik
Von og veg. Norsk målføring. Andre utgåva.

246

1950

 

 

115,-

Ludv. Jerdal
Heimlandet dreg. Roman.

151

1946

 

 

115,-

Karl Sjurseth
Under Hansaveldet.

31

1945

48,-

 

 

Byron-kvæde
Umsett av Edvard Alme.

59

1920

30,-

 

 

Jostein Krokvik
Det gåtefulle tårnhuset. Barne- og ungdomsbok.

68

 

 

 

130,-


Tilrettelagt av Norsk Bokreidingslag i samarbeid med Bodoni Hus